innowacje nowy layout

Montaż

desek Timberness

Innowacją Timberness jest nie tylko technologia koekstruzji, ale także autorski system wykończenia tarasów. Umożliwia on połączenie deski i listwy bez konieczności stosowania nieestetycznie wyglądających wkrętów.

 Takie rozwiązanie zapobiega też odkształcaniu się listwy wskutek dużych wahań temperatury.

Na czym polega innowacja? Za pomocą przymocowanego do deski zestawu łączników oraz wyprofilowanej listwy możliwe staje się automatyczne złączenie tych elementów, bez konieczności stosowania nieestetycznie wyglądających wkrętów. To jednak niejedyna zaleta tego połączenia. Duże wahania temperatury w przypadku innych systemów mogą powodować, że przykręcone listwy wykończeniowe po jakimś czasie będą zmieniać swój kształt z powodu rozszerzania bądź kurczenia się deski. Nasze innowacyjne złączenie elementów zapobiega takiemu zjawisku. Listwy, przesuwając się, dopasowują się do zmieniających się wymiarów deski, co zapobiega ich odkształceniu się i gwarantuje długotrwały efekt.

Nasz innowacyjny system łącznikowy oczekuje na przyznanie patentu.

Więcej|Ukryj
2