Rybnik

PANEL-SPEC Sp. z o.o.
tel. 32 42-49-187
handel@panelspec.com.pl
ul. Wodzisławska 179
44-218 Rybnik

LUBAR S.A. 
tel. 32 433 16 35
biuro@lubar.pl
ul. S. Konarskiego 159a
44-274 Rybnik